Πολιτική απορρήτου

Η διεύθυνση της σελίδας μας είναι: https://www.sterlina.gr.
Επωνυμία επιχείρησης: Χρήστος Πετκάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. (“Στερλίνα”)
Εδρα: Ερνέστου Εμπράρ 13, 54625 Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό κέντρο 2310 534103
Διευθύνσεις email: info@sterlina.gr

Η εταιρία συμορφώνεται πλήρως με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Data Protection Officer (DPO): Χρήστος Πετκάκης (cpetkakis@sterlina.gr